νέα & εκδηλώσεις

Άτομα για πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

Τι να κάνετε

Πεζοπορίες Παλαιόχωρα - Λισσός - Σούγια. Παλαιόχωρα - Σαρακίνα - Βουτάς - Χασί - Κουντούρα.Παλαιόχωρα - Ανύδροι - Αζωγυρές.Παλαιόχωρα - Κάλαμος - Σπανιάκος - Πύργος - Ζουρές - Αζογυρές